Angry Birds Fanon Wiki
Advertisement

Ben Bird[]

Ben Bird

Ben Bird to Bird z gry Angry Birds Death Mission. Ben Bird (po polsku Ptak Benowy) to najsilniejszy ptak z rodziny Masno Birds. Obecnie jest to jedyny znany osobnik posiadający legendarną klasę picipumpek.

Historia[]

Niewiele o nim wiadomo, ale jak podają źródła, Ben Bird opuścił nierozłączną rodzinę Masno Birds aby odnaleźć Darkness Bird. Cel tych poszukiwań jest jednak nieznany.

Umiejętności[]

 • Skok przez płot (umiejętność pasywna) - Ben Bird posiada 100% szans na wyminięcie pierwszego płotu (muru) niezależnie od jego wysokości (wyjątek stanowi Wielki Mur Masoński)
 • Odwracające lustro - Ben Bird ma możliwość wystrzelenia się w lewą stronę planszy. Obecnie nie znaleziono dla tej umiejętności praktycznego zastosowania.
 • Kupa_kłopotów.exe (umiejętność łączona, wymagany shiny Ted Bird) - Ben Bird wyciąga Wiatrówkę CyberGun Swiss Arms P1911 Blow Back 4,5 mm (288710) i zadaje (99*0,7 siły Ben Bird) DMG wszystkim obiektom i przeciwnikom w zasięgu 45m-270m (skaluje się z poziomem Ben Bird).
 • [ZREDAGOWANE]
 • [ZREDAGOWANE]
 • [ZREDAGOWANE] - Ben Bird otrzymuje [ZREDAGOWANE], użycie tej umiejętnośći jest jednym z 3 sposobów na ukończenie mapy German Abyss.

Ciekawostki[]

 • Ben Bird został dodany do gry w patchu v 3.14.9 (The Masno Update) wraz z Ted Bird, Bil Bird, Olo Bird, Den Bird. Jest to obecnie jedyny znany przypadek gdy do gry zostało dodanych 5 lub więcej ptaków w jednym patchu.
 • Jeśli posiadacie deweloperską wersję gry, to po wpisaniu tego kodu w konsoli kominiarka Ben Bird zostanie zastąpiona kominiarką w barwach Ukrainy:
  #include <iostream>
  #include <vector>
  #include <cstdlib>
  #include <cmath>
  #include <sys/time.h>
  #include <sstream> 
  #include <string.h> 
  #include <math.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <algorithm>
  
  
  /*
   * Header files for X functions
   */
  #include <X11/Xlib.h>
  #include <X11/Xutil.h>
  
  //======================================================================
  // Compile: g++ a1.cpp -o a1 –L/usr/X11R6/lib –lX11
  //======================================================================
  
  using namespace std;
  
  //======================================================================
  //
  // Constants definition
  //
  //======================================================================
  
  //======================================================================
  // Window Constants
  //======================================================================
  
  /*----- Window Border -----*/
  const int Border = 5;
  
  /*----- Window Position -----*/
  const int windowX = 100;
  const int windowY = 100;
  
  /*----- Window Size -----*/
  int windowWidth = 800;
  int windowHeight= 500;
  
  /*----- For Key event -----*/
  const int BufferSize = 10;
  
  //======================================================================
  // Layout Constants
  //======================================================================
  
  const double layoutHeightU = 0.6;
  const int layoutHeight = layoutHeightU * windowHeight;
  const int layoutInitialX = 0;
  const int layoutInitialY = 0.5 * (1 - layoutHeightU) * windowHeight;
  
  //======================================================================
  // Bird Constants
  //======================================================================
  
  /*----- Bird Initial Positions -----*/
  const int birdX = 0.2 * windowWidth;
  const int birdY = 0.6 * windowHeight; 
  
  /*----- Bird other constans -----*/
  const int birdR = 20;
  const int birdD = 2*birdR; 
  
  
  /*----- Velocity Coeficient -----*/
  double uVelocity = 0.1;
  
  /*----- Gravity Accelation -----*/
  const double g = 0.1;
  
  /*----- usleep time -----*/
  int usleepTime = 20000;
  
  /*----- Second/Microsecond -----*/
  const int secondMicrosecond = 1000000;
  
  //======================================================================
  // Brick Constants
  //======================================================================
  
  //----------------------------------------------------------------------
  // Common Used Variables
  
  // Bottom of Layout
  const double brickY = windowHeight * ( (0.5 * (1 + layoutHeightU) ));
  
  /*----- For 3D Effect -----*/
  const int brickShift = 3;
  
  /*----- Brick Length -----*/
  const int brickLength = 30;
  
  
  /*----- Bottom Brick Initial Positions -----*/
  // Need reset
  //
  double brickX_1;
  double brickX_2; 
  double brickX_3;
  
  /*----- Number of Bricks -----*/
  // Need reset
  //
  int brickNum_1;
  int brickNum_2;
  int brickNum_3;
  
  //----------------------------------------------------------------------
  // Level One
  
  /*----- Bottom Brick Initial Positions -----*/
  const double brickX_1_UlevelOne = 0.7; 
  
  const double brickX_2_UlevelOne = 0.8; 
  
  /*----- Number of Bricks -----*/
  const int brickNum_1_levelOne = 4;
  const int brickNum_2_levelOne = 6;
  
  //----------------------------------------------------------------------
  // Level Two
  
  /*----- Bottom Brick Initial Positions -----*/
  const double brickX_1_UlevelTwo = 0.7; 
  
  // brick_2 depends on the position of brick_1, and connected
  // to it
  
  const double brickX_3_UlevelTwo = 0.9;
  
  
  /*----- Number of Bricks -----*/
  const int brickNum_1_levelTwo = 7;
  const int brickNum_2_levelTwo = 2;
  const int brickNum_3_levelTwo = 10;
  
  //======================================================================
  // Ball Constants 
  //======================================================================
  //
  // Common Used Variables
  
  const int ballDiameter = brickLength;
  
  /*----- Ball Initial Positions -----*/
  // Need reset
  
  int ballX_1; 
  int ballY_1;
  int ballX_2;
  int ballY_2;
  
  /*----- For Level Two -----*/
  int ballX_3;
  int ballY_3;
  
  /*----- Number of Balls -----*/
  // Need reset
  int ballNum;
  
  
  /*----- Level 1 -----*/
  const int ballNumLevelOne = 2;
  
  /*----- Level 2 -----*/
  const int ballNumLevelTwo = 3;
  double velocityBall_3 = 1;
  
  //======================================================================
  // Score Initial Positions
  //======================================================================
  int score = 0;
  
  const int scoreX = 0.8 * windowWidth;
  const int scoreY = layoutInitialY - 10;
  
  const int pointsBall = 10;
  const int pointsShoot = 10;
  //======================================================================
  // Other Constants
  //======================================================================
  
  int level;
  int flying = 0;
  int hit = 0;
  int dead = 0;
  int over = 0;
  int birdsLeft;
  int birdsLeft_1 = 2;
  int birdsLeft_2 = 3;
  
  const int scoreVelocity = 1; 
  int scoreRaiseCounter = 0;
  int hitBall_1 = 0;
  int hitBall_2 = 0;
  int hitBall_3 = 0;
  
  const double lineWidth = 2.5;
  const int pathDiameter = 5;
  
  const int slingshotWidth = 0.25 * birdR;
  const int slingshotLength = 2 * birdR;
  
  /*----- Stick -----*/
  const int slingshotInitX = birdX + 0.5*birdR;
  const int slingshotInitY = birdY + 2*birdR;
  
  /*----- Leftmost -----*/
  const int slingshotLeftmostInitX = slingshotInitX - 0.5*slingshotLength;
  const int slingshotLeftmostInitY = slingshotInitY - slingshotLength; 
  
  /*----- Rightmost -----*/
  const int slingshotRightmostInitX = slingshotInitX + 0.5*slingshotLength;
  const int slingshotRightmostInitY = slingshotInitY - slingshotLength; 
  
  /*----- Cheating Function -----*/
  const int cheatingBoxInitX = 0.1 * windowWidth; 
  const int cheatingBoxInitY = layoutInitialY - 30;
  const int cheatingBoxWidth = 70;
  const int cheatingBoxLength = 20;
  
  /*----- Restart Button -----*/
  const int restartBoxInitX = 0.03 * windowWidth; 
  const int restartBoxInitY = cheatingBoxInitY; 
  const int restartBoxWidth = 50;
  const int restartBoxLength = cheatingBoxLength;
  //======================================================================
  //
  // Global Variables
  //
  //======================================================================
  
  
  //----------------------------------------------------------------------
  // One GC can be used to paint many birds, add bricks etc
  // later
  GC birdGC;
  GC ordinaryGC;
  GC eyeGC;
  GC ballGC;
  GC noseGC;
  GC brickGC;
  GC backgroundGC;
  
  //======================================================================
  //
  // Classes and structures
  // 
  //======================================================================
  
  //======================================================================
  // Information to draw on the window.
  //======================================================================
  struct XInfo
  { 
    Display *display;
    Window  window;
    GC    gc;
    int screen;
  };
  
  //======================================================================
  // An abstract class representing displayable things. 
  //======================================================================
  
  class Displayable
  { 
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo) = 0;
  
      int getX(){
        return x;
      }
  
      int getY(){
        return y;
      } 
  
      int getWidth(){
        return width;
      }
  
      int getLength(){
        return length;
      } 
  
      int getDiameter(){
        return diameter;
      } 
  
      void setX(int X){
        x = X;
      }
  
      void setY(int Y){
        y = Y;
      }
  
      void setWidth(int w){
        width = w;
      }
  
      void setLength(int l){
        length = l;
      }
  
      void setDiameter(int d){
        diameter = d;
      }
  
    private:
      /*----- For rectangle -----*/
      int x;
      int y;
      int width;
      int length;
      int diameter;
  
  };    
  
  vector<Displayable *> dVector;
  vector<Displayable *> dVectorPath;
  vector<Displayable *> dVectorBird;
  
  //======================================================================
  // Bird Class (now rectangle, modified later)
  //======================================================================
  
  class Bird : public Displayable {
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo){
        int eyeDiameter = 0.3 * getWidth();
  
        // Bird
        XDrawRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ordinaryGC,
            getX(), getY(), 
            getWidth(), getLength()
            ); 
  
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX() + getWidth()*0.5) - getWidth() * 0.65, 
            (getY() + getWidth()*0.5) - getWidth() * 0.65,
            1.3*getWidth(), 1.4*getWidth(),
            0, 360*64
            );
        
        // Bird Circle
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            birdGC,
            (getX() + getWidth()*0.5) - getWidth() * 0.65,
            (getY() + getWidth()*0.5) - getWidth() * 0.65, 
            1.3*getWidth(), 1.4*getWidth(),
            0, 360*64
            );
  
        // Eye 1
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX() + getWidth()*0.65) - (eyeDiameter/2),
            (getY() + getWidth()*0.4) - (eyeDiameter/2),
            eyeDiameter, eyeDiameter,
            0, 360*64
            );
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            eyeGC,
            (getX() + getWidth()*0.65) - (eyeDiameter/2),
            (getY() + getWidth()*0.4) - (eyeDiameter/2),
            eyeDiameter, eyeDiameter,
            0, 360*64
            );
  
        XDrawPoint(
            xinfo.display,
            xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX() + getWidth()*0.65),
            (getY() + getWidth()*0.4)
            );
  
        // Eye 2
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX() + getWidth()*0.95) - (eyeDiameter/2),
            (getY() + getWidth()*0.4) - (eyeDiameter/2),
            eyeDiameter, eyeDiameter,
            0, 360*64
            );
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window,
            eyeGC,
            (getX() + getWidth()*0.95) - (eyeDiameter/2),
            (getY() + getWidth()*0.4) - (eyeDiameter/2),
            eyeDiameter, eyeDiameter,
            0, 360*64
            );
  
        XDrawPoint(
            xinfo.display,
            xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX() + getWidth()*0.95),
            (getY() + getWidth()*0.4)
            );
  
        // Tail 1
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX(), getY() + 0.5 * getWidth(),
            getX() -0.4*getWidth(),
            getY() + 0.5 * getWidth() 
            );
  
        // Tail 2
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX(), getY() + 0.5 * getWidth(),
            getX() -0.4*getWidth(),
            getY() + 0.3 * getWidth() 
            );
  
        // Tail 3
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX(), getY() + 0.5 * getWidth(),
            getX() -0.4*getWidth(),
            getY() + 0.7 * getWidth() 
            );
  
        
        // Mouth 1
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX() + 0.7 * getWidth(), getY() + 0.8 * getWidth(),
            getX() + 0.9 * getWidth(),
            getY() + 0.7 * getWidth() 
            );
  
        // Mouth 2
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX() + 0.7 * getWidth(), getY() + 0.8 * getWidth(),
            getX() + 0.9 * getWidth(),
            getY() + 0.9 * getWidth() 
            );
  
        // Eyebrow 1 
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX() + getWidth() * 0.85, getY() + 0.3 * getWidth(),
            getX() + 0.5*getWidth(),
            getY() - 0.3 * getWidth() 
            );
  
        // Eyebrow 2
        XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC,
            getX() + getWidth() * 0.85, getY() + 0.3 * getWidth(),
            getX() + 1.2*getWidth(),
            getY() - 0.3 * getWidth() 
            );
  
        // Bad flying variable to save time :(
        if (getDiameter() == 0 && flying == 0){
  
          /*----- Slingshot Line Left -----*/
          XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
              ordinaryGC,
              getX(), getY() + getWidth(),
              slingshotLeftmostInitX, slingshotLeftmostInitY
              );
  
          /*----- Slingshot Line Right -----*/
          XDrawLine(xinfo.display, xinfo.window,
              ordinaryGC,
              getX()+getWidth(), getY() + getWidth(),
              slingshotRightmostInitX, slingshotRightmostInitY
              );
        }
  
         
  
        XFlush(xinfo.display);
      }
      
  
      
      /*----- Constructor -----*/
      Bird(int x, int y, int w, int l, int d){
        setX(x);
        setY(y);
        setWidth(w);
        setLength(l);
        setDiameter(d);
      }
  };
  
  //======================================================================
  // Brick Class 
  //======================================================================
  
  /*----- Ordinary Brick -----*/
  
  class Brick: public Displayable {
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo){
  
  
        XDrawRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, getX(), getY(), getWidth(), getLength()
            );
        
        XSetForeground(xinfo.display, brickGC, 0xab916e); 
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            brickGC, 
            getX(), getY(), 
            getWidth(), getLength()
            );
  
        XSetForeground(xinfo.display, brickGC, 0x714226); 
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            brickGC, 
            getX()+brickShift, getY()+brickShift, 
            getWidth()-brickShift, getLength()-brickShift
            );
  
        /*
         
        XDrawRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            brick, (getX()+brickShift), (getY()-brickShift), getWidth(), getLength()
            ); 
        
        //----- Line 1 -----
        XDrawLine(
            xinfo.display, xinfo.window,
            brick, getX(), getY(), (getX()+brickShift), (getY()-brickShift)
            );
        //----- Line 2 -----
        XDrawLine(
            xinfo.display, xinfo.window,
            brick, (getX()+brickLength), getY(), (getX()+brickShift+brickLength), (getY()-brickShift)
            );
        //----- Line 3 -----
        XDrawLine(
            xinfo.display, xinfo.window,
            brick, (getX()+brickLength), (getY()+brickLength), (getX()+brickShift+brickLength), (getY()-brickShift+brickLength)
            );
        */
  
        XFlush(xinfo.display);
      }
  
      /*----- Constructor -----*/
      Brick(int x, int y, int w, int l){
        setX(x);
        setY(y);
        setWidth(w);
        setLength(l);
      }
  };
  
  //======================================================================
  // Ball Class
  //======================================================================
  
  class Ball: public Displayable {
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo){
        int ballEyeD = 0.15 * getDiameter();
  
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ordinaryGC, getX()-(getDiameter()/2), getY()-(getDiameter()/2), 
            getDiameter(), getDiameter(),
            0, 360*64
            ); 
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ballGC, getX()-(getDiameter()/2), getY()-(getDiameter()/2), 
            getDiameter(), getDiameter(),
            0, 360*64
            ); 
  
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ordinaryGC, (getX() + 0.25*getDiameter())-(getDiameter()/2), (getY()+0.3*getDiameter()-(getDiameter()/2)),
            ballEyeD, ballEyeD,
            0, 360*64
            ); 
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            eyeGC, (getX() + 0.3*getDiameter())-(getDiameter()/2), (getY()+0.3*getDiameter()-(getDiameter()/2)),
            ballEyeD, ballEyeD,
            0, 360*64
            ); 
  
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ordinaryGC, (getX() + 0.7*getDiameter())-(getDiameter()/2), (getY()+0.3*getDiameter()-(getDiameter()/2)),
            ballEyeD, ballEyeD, 
            0, 360*64
            ); 
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            eyeGC, (getX() + 0.7*getDiameter())-(getDiameter()/2), (getY()+0.3*getDiameter()-(getDiameter()/2)),
            ballEyeD, ballEyeD, 
            0, 360*64
            ); 
  
        // nose
        XDrawArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            ordinaryGC, (getX()+0.4*getDiameter()) - getDiameter()/2, getY()+0.4*getDiameter()-(getDiameter()/2),
            2*ballEyeD, 2*ballEyeD, 
            0, 360*64
            ); 
  
        XFillArc(
            xinfo.display, xinfo.window, 
            noseGC, 
            (getX()+0.4*getDiameter()) - getDiameter()/2, getY()+0.4*getDiameter()-(getDiameter()/2),
            2*ballEyeD, 2*ballEyeD, 
            0, 360*64
            ); 
  
  
        XDrawPoint(
            xinfo.display,
            xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX()+0.50*getDiameter()) - getDiameter()/2, getY()+0.55*getDiameter()-(getDiameter()/2)
            );
  
        XDrawPoint(
            xinfo.display,
            xinfo.window,
            ordinaryGC,
            (getX()+0.60*getDiameter()) - getDiameter()/2, getY()+0.55*getDiameter()-(getDiameter()/2)
            );
  
  
        XFlush(xinfo.display);
      }
      
  
      /*----- Constructor -----*/
      Ball(int x, int y, int d){
        setX(x);
        setY(y);
        setDiameter(d);
      }
  
  };
  
  
  //======================================================================
  // Slingshot Class 
  //======================================================================
  
  class Slingshot: public Displayable {
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo){
  
        // Rectangle stick
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, 
            getX(), getY(),
            getWidth(), brickY - getY()
            );
  
        // Rectangle leftmost 
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, 
            getX() - 0.5*getLength(), getY() - getLength(), 
            getWidth(), getLength()
            );
        // Rectangle rightmost
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, 
            getX() + 0.5*getLength(), getY() - getLength(),
            getWidth(), getLength()
            );
        
        // Rectangle bottom 
        XFillRectangle(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, 
            getX() - 0.5*getLength(), getY() - getWidth(),
            getLength(), getWidth()
            );
  
        XFlush(xinfo.display);
      }
  
      /*----- Constructor -----*/
      Slingshot(int x, int y, int w, int l){
        setX(x);
        setY(y);
        setWidth(w);
        setLength(l);
      }
  };
  
  
  //======================================================================
  // Layout Line Class
  //======================================================================
  
  class Layout: public Displayable {
    public:
      virtual void paint(XInfo &xinfo){
      
        /*----- Line 1 -----*/
        XDrawLine(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, getX(), getY(), getX() + windowWidth, getY()
            );
  
        /*----- Line 2 -----*/
        XDrawLine(
            xinfo.display, xinfo.window,
            ordinaryGC, getX(), getY() + layoutHeight, getX() + windowWidth, getY() + layoutHeight
            );
  
  
        XFlush(xinfo.display);
      }
  
      /*----- Constructor -----*/
      Layout(int x, int y){
        setX(x);
        setY(y);
      }
  };
  
Advertisement